7002G/GMP42/L606QTM NTN bearing

Bearing 7002G/GMP42/L606QTM

Angular contact ball bearings 7002G/GMP42/L606QTM

Bearing number : 7002G/GMP42/L606QTM

Size (mm) : 15x32x9

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 15

Outer Diameter (mm) : 32

Width (mm) : 9

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 15 mm

D - 32 mm

B - 9 mm

C - 9 mm

Angle (α) - 20 °

Weight - 0,03 Kg

NTN 7002G/GMP42/L606QTM Bearing Advantage NTN 7002G/GMP42/L606QTM Bearing Package NTN 7002G/GMP42/L606QTM Bearing Fast Delivery NTN 7002G/GMP42/L606QTM Bearing Service